Er du seksjonssjefen som kan bidra til at våre IT-systemer fungerer godt sammen?

Oppdragsgiver: Cruit

Cruit spesialiserer seg på å finne IT-konsulenter til midlertidige oppdrag og faste ansettelser. Vi har hovedfokus på Osloregionen, men leverer tjenester til hele landet. Vi startet i 1997. Med grunnlag i vår kompetanse på utvelgelse av personell, og med redelighet og lojalitet som viktige faktorer, satser vi på et verdiskapende samspill med våre kunder og samarbeidspartnere Våre IT-konsulenter arbeider med rådgivning, prosjekttjenester, utvikling, driftstjenester og opplæring. Cruit rekrutterer medarbeidere både til tidsbegrensede oppdrag og til faste stillinger.

Antall stillinger:
1
Arbeidssted:
Oslo
Nøkkelord:
Søknadsfrist:
Snarest
Gå til søknadsskjema

Om stillingen

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan på styring i staten. Det er vårt ansvar å bidra til at staten forvalter fellesskapets ressurser på en god og effektiv måte, og for å få til det er teknologi og teknologisk utvikling ett av våre viktigste verktøy. Med rundt 90 prosent av statsforvaltningen som brukere av våre tjenester, og prosessering av over 530 milliarder NOK i årlige utbetalinger, stilles det svært høye krav til brukervennlighet, effektivitet og oppetid. Vår utvikling tar utgangspunkt i kundenes behov, og på denne måten har vi kommet frem til løsninger som direkte svarer til deres utfordringer. Eksempelvis har vi utviklet en app (DFØ-appen) med moduler for blant annet lønnsoversikt, times- og utgiftsføring, vi har tatt i bruk maskinlæring for å effektivisere lønnsutbetalinger, og vi har utviklet vår egen robot, LARA.


Ved vårt kontor i Oslo, sentralt plassert på Paléet i Oslo, sitter blant annet avdeling for informasjonsteknologi, hvor 30 dyktige hoder fordelt over tre seksjoner jobber med IT-funksjoner for DFØ i hele Norge. På sikt vil avdelingen bestå av rundt 45 personer. Som i resten av organisasjonen, skjer det også her store utviklinger, ettersom kravene som stilles til IT er i stadig bevegelse. For å ettersørge at hver enkelt ansatt i avdelingen skal ha en faglig dedikert leder for sitt område, har man opprettet et nytt ledernivå som skal dekke de enkelte fagfokuserte seksjonene. Vi har per i dag innleide ressurser på plass i disse tre lederrollene, og deres oppgave har vært å etablere struktur, arbeidsmiljø og tydelige informasjonskanaler etter en omorganisering i avdelingen. Nå ser vi etter en dyktig leder for seksjon for Web, Integrasjon og IAM – eller WII – som skal videreføre det arbeidet som vi har startet, og være en fagsterk og tydelig lederfigur for seksjonens ansatte.


Hos oss får du jobbe med dette

DFØ, og særlig IT-avdelingen, går spennende tider i møte. Som organisasjon tar vi på oss stadig flere og større kunder, og det stilles høye krav til at teknologien er moderne, funksjonell, og har lite til ingen nedetid. Seksjon for Web, Integrasjon og IAM består av tre fagområder, som hver skal ha egen fagansvarlig. I dag består seksjonen av ni fagsterke medarbeidere, et tall som vil øke i tiden i tiden fremover.Som seksjonssjef for Web, Integrasjon og IAM er det ditt ansvar å lede seksjonens interne ressurser og prosjekter på en slik måte at de ansatte leverer og til enhver tid føler seg ivaretatt og motiverte. Som den største statlige leverandøren av teknologiske økonomitjenester møter vi også krav om å kunne eksternt forsvare de valgene vi gjør, og det er din jobb å sørge for at dette blir gjort på en god måte, slik at de som har «fingrene i grøten» kan fokusere på det de er best på. Dette blir noen av dine arbeidsoppgaver:

 • god og strukturert ledelse av seksjonens medarbeidere, slik at deres behov er ivaretatt og deres arbeid er fokusert og målrettet
 • ta ansvar for seksjonens leveranser innen fagområdene, herunder styring og proaktiv oppfølging av prosjekter og eksterne leverandører
 • økonomi- og budsjettansvar for seksjonen
 • personalansvar for seksjonens ansatte, og gjennom ytterligere rekruttering styrke kompetanse og øke kapasitet
 • ta ansvar for offentlige anskaffelsesprosesser med bistand fra innkjøpsfunksjonen
 • opprettholde gode relasjoner med øvrige enheter i DFØ, og sørge for tett dialog om nye behov og endringer
 • bidra til videreutvikling av seksjonen og IT-avdelingen i samarbeid med avdelingsdirektør, øvrige seksjonssjefer og andre avdelinger. Du vil være en del av i IT-avdelingens ledergruppe.
 • delta i eksterne forum for diskusjon og avveielse av direktoratets strategier og veivalg


For å få dette til, har du følgende kvalifikasjoner

Du skal primært være en dyktig leder og en god sparringspartner for seksjonens medarbeidere og øvrige ledere i avdelingen. Det er viktig at du er god med mennesker, og har ambisjoner om å spille dem gode, samtidig som du har sterk nok teknologisk kompetanse til at du ikke er redd for å delta i avansert teknologifaglig dialog.

 • relevant utdanning på universitets-/høyskolenivå
 • relevant arbeidserfaring, hvorav du har jobbet innen ett eller flere av fagområdene webutvikling, IAM og/eller integrasjoner
 • erfaring med prosjektledelse, eller koordinering av fagpersoner
 • erfaring fra arbeid med endringsledelse og forbedringsprosesser
 • gode norskferdigheter, skriftlig og muntlig


I tillegg er det ønskelig at du har:

 • erfaring med å lede faglige medarbeidere innenfor IT-området, gjerne fra større IT-miljøer
 • erfaring fra offentlige virksomheter
 • god økonomi- og forretningsforståelse
 • kjennskap til metodeverk som ITIL og/eller SCRUM


Vi tror du vil passe godt i rollen dersom du

 • er trygg i lederrollen og har en troverdig, motiverende og inkluderende lederstil
 • er en tydelig leder som er til stede for dine ansatte
 • stimuleres av å bygge en felles kultur og et inkluderende arbeidsmiljø
 • er en flink relasjonsbygger og har gode samarbeidsevner
 • har en strukturert og selvstendig arbeidsform
 • tar initiativ, ser løsninger og er ansvars- og resultatbevisst

Vi vektlegger personlig egnethet for rollen.


Hos oss får du

 • jobbe i et fagsterkt miljø under vekst og utvikling
 • utfordre og utvikle dine ferdigheter innen ledelse og teknologi
 • arbeide med moderne teknologi som det stilles stadig høyere krav til, og som stadig påvirker flere
 • i dag har vi arbeidsplass på ærverdige Paléet i Oslo Sentrum, med under fem minutters gangavstand til alle offentlige transportmidler
 • muligheter for kompetanseutvikling gjennom deltagelse på kurs og konferanser
 • en stilling som gir gode, reelle muligheter for karriere- og kompetansebygging


Dette kommer i tillegg, så klart, til

 • fleksible arbeidstidsordninger som fleksitid, sommertid og betalt overtid
 • reelle muligheter for videreutdanning
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse, som gir gode pensjonsordninger og mulighet for boliglån med gunstig rente


Hos direktoratet for økonomistyring ønsker vi å representere og gjenspeile hele mangfoldet i den norske befolkning. Vi legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.Stillingen har en lønnsplassering som seksjonssjef mellom 765 000 og 935 000 kroner per år, avhengig av utdannelse og erfaring. Fra lønnen trekkes to prosent innskudd til Statens pensjonskasse. Det er seks måneders prøvetid.Den som blir tilbudt stillingen må fremlegge utvidet politiattest.


Vil du vite mer?

Vi har utarbeidet et dokument som forteller deg mer om hvordan det er å jobbe hos oss. Det kan du sjekke ut her!
Hvis du har spørsmål om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med rekrutteringsrådgivere Arve Nøstdahl på tlf 901 71 625/arve@cruit.no eller Maria M. Nesseth på tlf 901 70 114/maria@cruit.no.

Søk på stillingen her! 

Om arbeidsgiveren

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter. Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. DFØ leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosentav statsforvaltningen, og har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. I 2020 blir DFØ utvidet til et direktorat for styring, ledelse, organisering, statlige lønns- og regnskapstjenester og offentlige anskaffelser. Det er om lag 470 ansatte i DFØ, fordelt på tre kontorsteder: Oslo, Stavanger og Trondheim.
Vennligst oppgi i din søknad at stillingen ble funnet på teknojobb.no
Gå til søknadsskjema

Andre aktuelle stillinger

For nyutdannede og studenter

Start din karriere her og skaff din første IT-jobb. I vår stillingsdatabase finner du en lang rekke IT-stillinger som passer perfekt for nyutdannede.


Om du fortsatt studerer - snart er ferdig med bacheloren eller mastergraden, er det meget lurt å se seg om etter en arbeidsplass. Flere arbeidsgivere er stadig på jakt etter studenter som kan vikariere om sommeren, og om man gir et godt inntrykk er det ikke umulig at man kan komme tilbake etter endt utdanning.


Det vil uansett telle positivt å ha sommerjobb på CV-en. Trainee-stillinger er også meget populære blant nyutdannede som ønsker erfaring.

Jobbsøknaden

Når du som arbeidssøker har siktet deg inn på drømmejobben og er klar til å skrive søknad er det et par ting du bør ha i bakhodet.


Enten du er nyutdannet eller har lang erfaring kan det være lurt å friske opp hukommelsen om hvordan du skriver den ultimate jobbsøknaden. Ta en titt på Hardware.nos guide til hvordan du går frem. Se også NAV sin guide på hvordan man skriver jobbsøknad.


Sørg for at LinkedIn-profilen din er oppdatert før du sender søkanden. Bruk gjerne også sosiale medier til å promotere deg selv.

Vær forberedt til intervjuet

Du har endelig blitt innkalt til intervju. Du skal inn for å vise dine beste sider. Kanskje forhandle lønn, få inntrykk av arbeidsmiljøet og mulige fremtidge kolleger - nå er det viktig å være godt forberedt.


Sett deg godt inn i hva bedriften driver med, hvilke arbeidsoppgaver og utfordringer du kommer til å møte.


Les deg opp på hva du bør gjøre både før, under og etter intervjuet ved å lese Hardware.nos guide til hvordan du gjennomgår jobbintervjuet.

Til toppen