Stillingen er satt passiv

Se andre aktuelle stillinger eller gå til forsiden.

Sikkerhetsdirektør

Oppdragsgiver: Capus

Capus er et av landets ledende og mest økonomisk solide kompetansemiljøer innen rekruttering. Selskapet består av erfarne rådgivere, en av markedets største Research-avdelinger og et dedikert Bid & Marketing-team. Vi leverer kvalitetssikrede rekrutteringer av ledere og fagspesialister. Vår kundeportefølje representerer et tverrsnitt av norsk næringsliv og offentlige virksomheter.

Antall stillinger:
1
Arbeidssted:
Oslo
Nøkkelord:
Søknadsfrist:
30.09.2019
Gå til søknadsskjema

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.


Skatteetaten søker ny sikkerhetsdirektør

Sikkerhetsdirektøren vil være en premissgiver innen utviklingen og implementeringen av sikkerhetsarbeidet i etaten.

Sikkerhetsdirektøren leder sikkerhetsstab, og rapporterer direkte til Skattedirektøren. Sikkerhetsstab har et overordnet og helhetlig ansvar for sikkerhet og kriseberedskap i etaten, herunder ansvar for samfunnssikkerhet, informasjonssikkerhet, fysisk sikkerhet og personellsikkerhet.

Sikkerhetsdirektøren vil ha personalansvar for staben på 10 personer, i tillegg til det faglige ansvaret.

Skatteetaten er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.
 

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for å utarbeide, implementere og forvalte etatens sikkerhetsstrategi og styrende dokumenter
 • Rådgiver for Skattedirektøren og ledergruppen i sikkerhetsspørsmål, herunder utvikle etatens mål for akseptabel risiko innen sikkerhetsområdene
 • Samarbeide tett med enhetene i etaten på informasjonssikkerhet, i særdeleshet divisjonene IT og Informasjonsforvaltning
 • Sørge for at etatens styring på sikkerhetsområdet inkorporeres og koordineres med etatens øvrige styringsparametere
 • Utarbeide trusselvurderinger, hendelsesrapporter og oversikt over iverksatte sikringstiltak
 • Utvikle etatens planer for krisehåndtering og beredskap, sørge for at ledelsen håndterer kriser på en god måte, og at etaten gjennomfører relevante øvelser
 • Ansvar for å koordinere sikkerhetssamarbeidet med andre relevante myndigheter
 • Aktivt drive holdningsskapende arbeid, spre kunnskap og være en pådriver for fagfeltet

Kvalifikasjoner
 • Ledererfaring fra informasjonssikkerhet i stor organisasjon med omfattende og variert IT-portefølje
 • Solid kunnskap om sikkerhetsaspektet knyttet til skytjenester og skysikkerhetstematikk
 • Kunnskap innen sikkerhetsrammeverk som bl. a. ISO/IEC 27001, ITIL, COBIT, NIST
 • Kompetanse innen forebyggende sikkerhet, risikoanalyse eller beredskapsorganisering
 • Kompetanse innen objekt-, personell- og personsikkerhet, samt kunnskap om relevante lover og forskrifter. Må kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig
 • Relevant utdanning fra universitet/høyskole på masternivå. Særlig relevant erfaring kan erstatte kravet til utdanning
   
Personlige egenskaper
 • Evne til å motivere og engasjere for å sikre gode beslutninger
 • Være analytisk og ha god strategisk forståelse
 • Evne til å bygge nettverk og skape gode relasjoner
 • Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Være ansvarsbevisst og strukturert
 • Være resultatorientert med god gjennomføringsevne

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi tilbyr
 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljøer
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid arbeidstid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikkmedlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger 
 

Stillingen lønnes som avdelingsdirektør kode 1060, etter avtale. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.
 

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vennligst oppgi i din søknad at stillingen ble funnet på teknojobb.no
Gå til søknadsskjema

Andre aktuelle stillinger

For nyutdannede og studenter

Start din karriere her og skaff din første IT-jobb. I vår stillingsdatabase finner du en lang rekke IT-stillinger som passer perfekt for nyutdannede.


Om du fortsatt studerer - snart er ferdig med bacheloren eller mastergraden, er det meget lurt å se seg om etter en arbeidsplass. Flere arbeidsgivere er stadig på jakt etter studenter som kan vikariere om sommeren, og om man gir et godt inntrykk er det ikke umulig at man kan komme tilbake etter endt utdanning.


Det vil uansett telle positivt å ha sommerjobb på CV-en. Trainee-stillinger er også meget populære blant nyutdannede som ønsker erfaring.

Jobbsøknaden

Når du som arbeidssøker har siktet deg inn på drømmejobben og er klar til å skrive søknad er det et par ting du bør ha i bakhodet.


Enten du er nyutdannet eller har lang erfaring kan det være lurt å friske opp hukommelsen om hvordan du skriver den ultimate jobbsøknaden. Ta en titt på Hardware.nos guide til hvordan du går frem. Se også NAV sin guide på hvordan man skriver jobbsøknad.


Sørg for at LinkedIn-profilen din er oppdatert før du sender søkanden. Bruk gjerne også sosiale medier til å promotere deg selv.

Vær forberedt til intervjuet

Du har endelig blitt innkalt til intervju. Du skal inn for å vise dine beste sider. Kanskje forhandle lønn, få inntrykk av arbeidsmiljøet og mulige fremtidge kolleger - nå er det viktig å være godt forberedt.


Sett deg godt inn i hva bedriften driver med, hvilke arbeidsoppgaver og utfordringer du kommer til å møte.


Les deg opp på hva du bør gjøre både før, under og etter intervjuet ved å lese Hardware.nos guide til hvordan du gjennomgår jobbintervjuet.

Til toppen