Stillingen er satt passiv

Se andre aktuelle stillinger eller gå til forsiden.

Vil du være med å bygge fremtidens sykehus i Oslo?

Oppdragsgiver: Capus

Capus er et av landets ledende og mest økonomisk solide kompetansemiljøer innen rekruttering. Selskapet består av erfarne rådgivere, en av markedets største Research-avdelinger og et dedikert Bid & Marketing-team. Vi leverer kvalitetssikrede rekrutteringer av ledere og fagspesialister. Vår kundeportefølje representerer et tverrsnitt av norsk næringsliv og offentlige virksomheter.

Antall stillinger:
4
Arbeidssted:
Oslo
Nøkkelord:
Søknadsfrist:
01.03.2020
Gå til søknadsskjema

Helse Sør-Øst RHF har besluttet at Oslo universitetssykehus HF skal videreutvikles med ett samlet regionsykehus med noen lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et nytt stort akuttsykehus på Aker og et spesialisert kreftsenter på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en ny regional sikkerhetsavdeling på Ila. Nærmere informasjon om prosjektene finnes her; https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter

Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF med ansvar for å styre den videre gjennomføringen av prosjektene.

Vi har nå behov for flere medarbeidere til prosjektet på Radiumhospitalet og søker etter:

  • Områdeleder IKT

  • Områdeleder Prosjektstøtte

  • Prosjekteringsleder

  • Prosjektleder IKT


Felles for områdeledere:

Områdelederne skal ha ansvar for ledelse av de respektive utbyggingsområdene med ansvar for å organisere, bemanne og lede området i gjennom­føringen av prosjektet.

Områdeleder skal, sammen med øvrige prosjektledere, sørge for at områdets leveranser er i samsvar med prosjektets mål og premisser og innenfor fastlagte rammer for kvalitet, tid og kostnad. Områdeledere vil ha en sentral rolle fra utarbeidelse av tilbudsunderlag til kontrahering og gjennomføring av aktuelle kontrakter. Arbeidet innebærer blant annet tett dialog, samarbeid og oppfølging av prosjektering innenfor fagområdet med henblikk på utvikling av gode og godt koordinerte løsninger innenfor rammene til prosjektet.

Områdeleder IKT

Vi har behov for en person som skal delta i planlegging av IKT-løsninger til de nye sykehusene og skal lede arbeidet med å organisere og levere disse til løsningene er testet, innført og tatt i bruk. Dette arbeidet vil foregå i nært samarbeid med foretakene og IKT-tjenesteleverandørene. Vi søker etter deg som har erfaring med planlegging, ledelse og gjennomføring av store IKT-prosjekter eller porteføljer av slike.

Områdeleder prosjektstøtte

Områdeleder prosjektstøtte har ansvaret for å etablere systemer og rutiner for god prosjektstyring (økonomi- og fremdriftsstyring, KS/SHA, dokumentstyring, intern IT-drift, risikostyring mv), og bistå prosjektsjef med anskaffelse av nødvendige ressurser til prosjektet. Stillingen omfatter også ansvar for rapportering og utarbeidelse av saksframlegg til styrende organer, som f.eks styringsgruppe/prosjektstyre. Områdeleder skal lede området prosjektstøtte og være en del av prosjektets ledergruppe.

Prosjekteringsleder

Prosjekteringsleder skal, i nært samarbeid med områdeleder prosjektering, bidra til at prosjekteringen følger forutsatte planer og at løsninger og underlag har god kvalitet tilpasset prosjektets budsjett.  Det er kontrahert en egen prosjekteringsgruppe som styres av prosjektorganisasjonen, og prosjekteringsleder vil også få oppgaver i forhold til kontraktuell oppfølging av gruppen.

Prosjektleder IKT

Prosjektleder skal, i nært samarbeid med områdeleder IKT, planlegge IKT-løsninger til de nye sykehusene og skal være med og lede arbeidet med å levere løsningene fram til disse er testet, innført og tatt i bruk. Arbeidet innebærer faglig oppfølging av rådgivernes arbeid med IKT, sikre riktig kvalitet i konkurransegrunnlag, lede kontrahering og styre kontraktsarbeider på IKT. Vi søker etter personer med erfaring med planlegging, kontrahering, ledelse og gjennomføring av relevante IKT-prosjekter og -leveranser.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Erfaring fra tilsvarende funksjoner og gjennomføring av store utbyggingsprosjekter
  • Relevant høyere utdanning
  • Gode norskkunnskaper – både skriftlig og muntlig

 
Personlige egenskaper vil bli vektlagt
Du er:

  • Teamorientert og har gode samarbeidsegenskaper
  • Systematisk og målrettet i ditt arbeide
  • Nytenkende, løsnings- og leveranseorientert

Områdelederne rapporterer til prosjektsjef for prosjektet ved Radiumhospitalet og vil inngå i ledergruppen til prosjektet. Prosjekteringsleder rapporterer til områdeleder prosjektering og prosjektleder IKT rapporterer til områdeleder IKT.

Alle stillingene er faste.
Sykehusbygg har fleksibel arbeidstid, offentlig tjenestepensjon og tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår.
Arbeidssted vil i være ved felles prosjektkontor på Skøyen eller i prosjektrigg på byggeplass i Oslo mens prosjektgjennomføringen pågår. Når prosjektet er avsluttet vil andre oppdrag i Sykehusbygg være aktuelt.

Søknadsfrist 01.03.2020

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

For nærmere informasjon om stillingene, kan du ta kontakt med:
Prosjektdirektør Dag Bøhler, telefon 915 14 324, eller
Prosjektsjef Pål Høylie, telefon 957 29 329 eller
Prosjektsjef IKT, Endre Engvik, telefon 906 56 290

For nærmere informasjon om prosjektene se Helse Sør-Øst RHF sin hjemmeside.
https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter

 

Om arbeidsgiveren

Sykehusbygg er en fremoverlent arbeidsplass bestående av kompetente og profesjonelle medarbeidere med høyt samfunnsengasjement.

Sykehusbygg skaper framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring. Vi sikrer et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå. Sykehusbygg utfører tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter – og tjenester innen eiendom som gir felles gevinster for helsesektoren.

Sykehus-Norge har en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på mer enn 15 milliarder kroner årlig de nærmeste årene. Sykehusbygg planlegger og leder gjennomføringen av investeringsprosjektene på vegne av helseforetakene i Norge.

Vennligst oppgi i din søknad at stillingen ble funnet på teknojobb.no
Gå til søknadsskjema

Andre aktuelle stillinger

For nyutdannede og studenter

Start din karriere her og skaff din første IT-jobb. I vår stillingsdatabase finner du en lang rekke IT-stillinger som passer perfekt for nyutdannede.


Om du fortsatt studerer - snart er ferdig med bacheloren eller mastergraden, er det meget lurt å se seg om etter en arbeidsplass. Flere arbeidsgivere er stadig på jakt etter studenter som kan vikariere om sommeren, og om man gir et godt inntrykk er det ikke umulig at man kan komme tilbake etter endt utdanning.


Det vil uansett telle positivt å ha sommerjobb på CV-en. Trainee-stillinger er også meget populære blant nyutdannede som ønsker erfaring.

Jobbsøknaden

Når du som arbeidssøker har siktet deg inn på drømmejobben og er klar til å skrive søknad er det et par ting du bør ha i bakhodet.


Enten du er nyutdannet eller har lang erfaring kan det være lurt å friske opp hukommelsen om hvordan du skriver den ultimate jobbsøknaden. Ta en titt på Hardware.nos guide til hvordan du går frem. Se også NAV sin guide på hvordan man skriver jobbsøknad.


Sørg for at LinkedIn-profilen din er oppdatert før du sender søkanden. Bruk gjerne også sosiale medier til å promotere deg selv.

Vær forberedt til intervjuet

Du har endelig blitt innkalt til intervju. Du skal inn for å vise dine beste sider. Kanskje forhandle lønn, få inntrykk av arbeidsmiljøet og mulige fremtidge kolleger - nå er det viktig å være godt forberedt.


Sett deg godt inn i hva bedriften driver med, hvilke arbeidsoppgaver og utfordringer du kommer til å møte.


Les deg opp på hva du bør gjøre både før, under og etter intervjuet ved å lese Hardware.nos guide til hvordan du gjennomgår jobbintervjuet.

Til toppen